Již třetí Velikonoční jízda v Mikulášovicích

Neděle 31. března 2013

Stará lužickosrbská tradice jízdy Velikonočních jezdců (německy Osterreiten nebo Kreuzreiten) byla na Šluknovsku rozšířena dávno před světovými válkami. Velikonoční spolky byly zakládány ve všech obcích Dolní země i v horní Lužici nejvíce v 18. století. Ale první jízda je zmiňována již v roce 1541. Jedná se o prastarý zvyk spojený s vírou a prosbami za dobrou úrodu.

Ani v Brtníkách nesměli Velikonoční jezdci chybět.
V letech 1908 - 1938 pořádaly velikonoční jízdy dokonce dva spolky - černí (kostelní) a rudí (sociální demokrati). Na Boží hod velikonoční jezdili střídavě přes vesnici, v čele vždy jezdec na slavnostně ozdobeném koni, který nesl sochu Ježíše Krista. Pokladníci chodili od domu k domu a pořádali sbírky, rudí vybírali peníze na chudé, černí na církev.

Plakát Velikonoční jezdci
Plakát Velikončních jezdců 2013

Také v Mikulášovicích existovali Velikonoční jezdci.

Jejich spolek byl založen v roce 1844 se sídlem na Salmově. Každoročně o Velikonoční neděli pořádal tento spolek jízdu
na koních přes celé město. Jezdci se vydávali na svou pouť
od kostela, kde jim farář udělil požehnání a předal kostelní korouhve, patřící spolku. Tradičně byli muži oděni v černých fracích a s cylindry na hlavách. Znakem spolku byla červeno-žlutá šerpa.

Jezdci, doprovázeni kapelou a procesím, se vydali nejprve do Dolních a Horních Mikulášovic, pak do Tomášova a nakonec do Mikulášoviček. Průvod se zastavoval u větších usedlostí a
křížků, kde se zpívaly nábožné písně. Do kasičky se přitom vybíraly příspěvky, které byly většinou věnovány na dobročinné účely.

Velikonoční jezdec

Tradice se udržela do roku 1938, po připojení Sudet k Německu byl spolek zakázán. Po 2. světové válce na tento velikonoční zvyk nikdo nenavázal, neboť většina obyvatel byla vyhnána ze svých domovů a místní lidové obyčeje upadly v zapomnění.

Teprve v roce 2011 obnovilo pár nadšenců v čele s Romanem Klingerem, potomkem jednoho z předválečných organizátorů, tento prastarý velikonoční zvyk. První jízdy se zúčastnilo sedm jezdců a pár pěších muzikantů. V roce 2013 projelo městem již 21 jezdců.

Jen je velká škoda, že ne všichni jezdci dodržují zvyk nosit černý oblek a cylindr. V kůži odění kovbojové působí ve svátečním procesí poněkud nepatřičným dojmem.

Velikonoční jezdciVelikonoční jezdci v Brtníkách

Velikonoční jezdciJezdci v Brtníkách "Na Růžku"

Velikonoční jezdciVelikonoční jezdci v Mikulášovicích

Velikonoční jezdciVelikonoční jezdci nechyběli ani v té nejmenší obci - Nová Víska u Lobendavy

Krátká videa: Velikonoční jezdci, Zastavení s písničkou

Velikonoční jezdci
Velikonoční jezdci
Velikonoční jezdci
Velikonoční jezdci
Velikonoční jezdci
Přípravy v kostele
Farář uděluje požehnání
Čelo průvodu
Se sochou Ježíše
Muzikanti u křížku

 

Velikonoční jezdci
Velikonoční jezdci
Velikonoční jezdci
Průvod odchází od kostela
Zastavení s písničkou
21 Velikonočních jezdců

 

<< zpět