Model domu p. 29

Model zachycuje stav ped 2. svtovou vlkou.

Das Modell zeigt den Zustand vor dem Zweite Weltkrieg.

Dm p. 29

Dm p. 29

Dm p. 29

Dm p. 29

Dm p. 29

Dm p. 29

Dm p. 29

Dm p. 29

Dm p. 29

Dm p. 29

Dm p. 29

Dm p. 29

Dm p. 29

 

<< zpt