Kopec
Brtníky

Vzpomínky
Šluknovsko
Hospoda
Galerie
Vzkazy

 

 

 


 

Vsevjednom.cz

 

 

 


 

Petice
 za zachování železniční trati U27
Rumburk - Dolní Křečany - Staré Křečany - Panský

Krajský úřad Ústeckého kraje připravuje změny ve veřejné dopravě Šluknovského výběžku, konkrétně chce uzavřít část železniční trati U27 v úseku Rumburk - Dolní Křečany - Staré Křečany - Panský. Občané okolních vesnic, kteří jsou rozlobeni tím, jak postupně degraduje život na českém severu, kdy se zhoršují všechny služby, zanikají obchody a malé podniky, v mnohých obcích byly zrušeny pobočky České pošty, přitom pošta zdražuje, na jedné straně se obce vylidňují, na druhé straně přibývají nepřizpůsobiví občané, množí se vyloučené lokality, ubytovny pro sociálně slabé rostou jako houby po dešti a byznys s bídou jen kvete, omezuje se veřejná doprava, ruší nemocnice, mizí lěkaři..., se záměrem krajského úřadu nesouhlasí. Sepsali proto petici za zachování celé trati U27, kdysi zvané Severočeská průmyslová dráha.

Petici můžete podepsat na těchto místech: obecní úřad Staré Křečany, obchod se smíšeným zbožím Brtníky, informační centra Mikulášovice, Krásná Lípa, Rumburk, muzeum Rumburk, Loreta Rumburk, v nejbližší době také Hospoda U Oty v Kopci.

Text petice:

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s návrhem Krajského úřadu Ústeckého kraje na uzavření železniční tratě U27 v úseku Rumburk - Dolní Křečany - Staré Křečany - Panský. Dopravní situace v našem regionu je čím dál horší, nejdříve se zrušil provoz na celé trati U27 (Severočeské průmyslové dráhy) ve všední dny, kdy byl nahrazen autobusovou dopravou, teď chce kraj přikročit k jejímu úplnému uzavření. Argumentace, že je trať málo využitá, značně pokulhává, neboť po zlikvidování pravidelné železniční přepravy byli lidé přinuceni využívat hlavně autobusovou dopravu. Nelze se proto divit, že cestujících na železnici ubylo. Zrušení každé železniční trati je velmi krátkozraké řešení, jedná se o bezprecedentní krok, který by se v budoucnu  těžko napravoval. Všichni víme, jak velice obtížné je uvést zrušenou trať znovu do provozu. Přitom bychom si měli vážit dovednosti našich předků, jejich dědictví udržovat a spíše se snažit o modernizaci a rozšiřování tratí. Byly doby, kdy nám hustotu železniční sítě záviděla celá Evropa. Železniční doprava se nedá plnohodnotně nahradit autobusy. Železnice je ideální pro přepravu objemných zavazadel, lyží i kol. Přednost jí dávají nejen maminky s dětmi, ale i turisté a starší občané. Jsou na ní závislí především obyvatelé přilehlých obcí, Starých Křečan, Panského, Brtníků, Kopce, Mikulášovic. V letní a zimní sezóně bývá hlavně v Brtníkách velký nápor turistů, kteří sem přijíždějí z celé České republiky a Německa, ať již putují za Brtnickými ledopády nebo do pískovcových roklí Českého Švýcarska. Autobusy takové množství cestujících nezvládají, v zimním období mají navíc problém s kalamitními situacemi. Cestování vlakem je v neposlední řadě mnohem pohodlnější než autobusy. Postup Krajského úřadu v Ústí nad Labem je v příkrém rozporu jak s vládní politikou udržitelného rozvoje, tak dokonce i se strategií udržitelného rozvoje, kterou si sám krajský úřad schválil. Na základě výše uvedených důvodů se stavíme za zachování celého úseku železniční tratě U27.

Děkujeme.

Železnice v Brtníkách

Historie Severočeské průmyslové dráhy (dnešní trať U27)

V roce 2017 jsme oslavili 115. výročí otevření Severočeské průmyslové dráhy, dnešní tratě U27, která vede z Dolních Mikulášovic přes Brtníky do Panského a odtud jednou trasou do Rumburka a druhou trasou do Krásné Lípy.

Trať nechaly vybudovat kdysi průmyslové obce Mikulášovice, Brtníky, Staré Křečany, Dolní Křečany a Zahrady společně s Rumburkem a Krásnou Lípou, neboť jim chybělo železniční spojení s okolními městy. Místní továrny potřebovaly dovážet suroviny a vyvážet své výrobky do světa. Na trase zamýšlené dráhy žilo téměř 20 tisíc obyvatel a existoval velký počet továren. Proslulá byla výroba nožů v Mikulášovicích a výroba pleteného zboží v Brtníkách. Obce se daly dohromady a vlastním úsilím docílily povolení ke stavbě železnice. Již v roce 1896 se začalo s vyměřováním a trasováním, vlastní stavba dráhy byla zahájena v červnu 1901. V zájmu co nejnižších nákladů byla trať budována úsporným způsobem, takže co nejvíce sledovala terén, aby se nemusely stavět nákladné stavby jako mosty a náspy, a tak jedinou větší konstrukcí dráhy je železný most v Brtníkách. Jediným vodním zdrojem na trati byla studna v Panském. Trať byla dokončena v říjnu 1902 a téhož měsíce na ní zahájen provoz.. Vlaky zde jezdily převážně smíšené, což znamená, že byly sestavovány z nákladních a osobních vagónů. Přibližně v roce 1930 začaly přepravu osob zajišťovat motorové vozy. Po 2. světové válce zaniklo v okolních obcích mnoho průmyslových objektů, a tak se místní dráha začala využívat pouze k osobní přepravě. V roce 2009 došlo k první fázi cílené likvidace trati, kdy byl zrušen její každodenní provoz a zůstaly jen víkendové spoje. Kraj však stále usiluje o její úplné zrušení.. A město Krásná Lípa nyní požaduje, aby odbočka z Panského do Krásné Lípy byla posílena, a to na úkor hlavní linky vedoucí z Mikulášovic přes Brtníky, Panský, Staré a Dolní Křečany do Rumburka. Historicky důležitý úsek Panský - Staré Křečany - Dolní Křečany - Rumburk, který je kratší a levnější variantou spojení s Rumburkem, má být kvůli tomu zrušen!

Trasa železniční trati U27 >>

<< Zpět

Copyright © 2008-2018 webmaster | Obsah webu je chráněn autorským zákonem | Použitá literatura | Mapa webu