Na skok u sousedů / Auf einen Sprung bei den Nachbarn

Brand-Baude
Bautzen

Saské Švýcarsko - Brand
Vyhlídka Brand, říká se jí také Balkón Saského Švýcarska, patří mezi nejznámnější vyhlídkové body Labských pískovců. Je odtud vidět všechno, čím je Saské Švýcarsko proslulé: vlevo Schrammsteine (Šrámové kameny) a Kaiserkrone (Císařská koruna), dále Zirkelstein (Oblý kámen), Papststein (Papežův kámen), Pfaffenstein (Popův kámen), Lilienstein, (Liliový kámen), Königstein (Králův kámen) a nakonec zcela vpravo Bastei (Bašta). Cesta k vyhlídce vede z vesnice Porschdorf podél říčky Polenz a dále nahoru po Malířské stezce. Na vršku stojí Brand-Baude (Požární chata), která nabízí široký sortiment jídel i nápojů.

Horní Lužice - Bautzen
Bautzen (česky Budyšín) leží na řece Sprévě uprostřed historického území Horní Lužice. Ve městě mají ulice a úřady dvojjazyčné německo-lužickosrbské označení, ještě v roce 1868 se německy nazývalo slovanskou variantou jména Budissin. Dochovalo se historické jádro města s opevněním a sedmnácti věžemi. Hrad Ortenburg, Stará a Nová vodárna, katolicko-protestantský gotický chrám sv. Petra, evangelický kostel sv. Michala, kapitula, několik mlýnů, evangelický hřbitov... Za pozornost stojí Lužicko-srbské muzeum. Ve městě je také spousta kaváren a útulných hospůdek, kde si mohou poutníci odpočinout. A proslulá je budyšínská hořčice!

Winterstein
Herrnhut

Saské Švýcarsko - Winterstein
Winterstein je 390 m vysoký pískovcový útvar se zbytky stejnojmenného skalního hradu, zvaného též Hinteres Raubschloss (Zadní Loupežný hrad). Na vrcholovou plošinu vede žlutá turistická cesta od technické památky Neumannmühle, vzdálené asi 1,5 km. Ze skály je úchvatný výhled do údolí Großer Zschand, na Kleiner Winterberg, Kuhstall, Lorenzsteine a Teichstein. Skalní hrad na vrcholu byl postaven kolem roku 1379, ale zbořen již v roce 1442. Původně sloužil k úkrytu rytířů. Dodnes se zachovalo pouze základové zdivo čtyřhranné věže a sklep vytesaný ve skále. Znavení turisté se mohou občerstvit v blízkém Zeughausu, restauraci zřízené z bývalé knížecí lesovny.

Horní Lužice - Herrnhut
Herrnhut, česky Ochranov, je nejvýznamnějším hornolužickým městem spjatým s Jednotou bratrskou. Hrabě Zinzendorf nabídl českým protestantům, trpícícím pod nadvládou Habsburků, možnost usadit se na jeho panství a založit osadu. Prvními osadníky byli exulanti z Moravy, kteří sem přicházeli v letech 1722-1732. Ve středu města se nachází Bílá motlitebna a kostel Jednoty bratrské, hřbitov moravských bratří leží pod vrchem Hutberg. Heimatmuseum funguje zároveň jako informační centrum. Herrnhutské vánoční hvězdy, které se vyrábějí ve zdejší manufaktuře, jsou slavné po celém světě.

Königstein
Obercunnersdorf

Saské Švýcarsko - Königstein
Vojenská pevnost ležící na stejnojmenné stolové hoře nad údolím Labe v blízkosti Bad Schandau. Ve středověku náležela Českému království. Od roku 1955 slouží jako vojenský historický skanzen, sestávající ze souboru staveb v gotickém, barokním a renesančním stylu. Uprostřed opevnění se nachází 152,5 m hlubová studna - druhá nejhlubší v Evropě. V areálu pevnosti se každoročně pořádají vánoční trhy s neopakovatelnou romantickou atmosférou.

Horní Lužice - Obercunnersdorf
Obercunnersdorf je známá rekreační obec ležící v blízkosti českých hranic mezi Löbau a Ebersbachem. V roce 2011 vyhrála soutěž "Entente florale" - Kvetoucí sídla. Ve vesnici najdeme na 250 malebných podstávkových domů, barokní kostel, infocentrum a muzeum v nejstarším domě "Schunkelhaus", útulnou kavárnu, železniční viadukt z roku 1848, vysoký 40 m. Velkou atrakcí je moderní koupaliště. V nedalekém Kottmasdorfu stojí za návštěvu dřevěný větrný mlýn s ukázkovou pekárnou.

<< zpět