Kopec
Brtníky

Vzpomínky
Šluknovsko
Hospoda
Galerie
Vzkazy

 

Inzerát

 

 

Vsevjednom.cz


Historie | Dnešek | Místopis | Spolek

Stejně jako v jiných obcích se od nejstarších dob označovaly i v osadě Kopec domy spíše podle jejich obyvatel než podle čísel popisných. Každá chalupa měla své jméno, které bylo většinou odvozeno od příjmení, povolání, povahových nebo fyzických rysů majitelů. Tato jména vznikala až do poloviny 20. století a je zajímavé, že některá tzv. "pojmenování po chalupách" se udržela do dneška.

V Kopci žili až do konce 2. světové války němečtí usedlíci, kteří tu zapustili kořeny před mnoha staletími. V roce 1945 byli nuceni své domy opustit a jména chalup tak upadla v zapomnění. Naštěstí se jejich pojmenování zachovala v díle Dějiny obce Brtníky (Heimatbuch des Dorfes Zeidler), v nichž je zmiňována také vesnička Hemmehübel. Můžeme si tedy připomenout, jaké domy tu stály v polovině 20. století, kdo v nich žil a jak se obydlím říkalo.

Zdejší obyvatelé používali specifický dialekt, který bývá často překladatelským oříškem. Prosím znalce německého jazyka, kteří jsou schopni přeložit do češtiny původní názvy chalup, aby se připojili k badatelskému úsilí a napsali na e-mail nebo do návštěvní knihy česká pojmenování.

V roce 1945 stálo ve vsi asi dvaašedesát domů, v nichž žilo kolem 380 obyvatel. Po vysídlení se v obci usadili noví obyvatelé z českého vnitrozemí, někteří tu začali žít trvale, jiní přijížděli pouze na víkendy. Polovina domů byla zbořena, některé chalupy vystřídalo více vlastníků, a některá místa si dodnes zachovala pojmenování po předchozích majitelích (např. "U Vyskočilů", "U Dejmků", "U Střízků", "U Zounků ") či získala nová jména ("U Hrobníka", "U Námořníka", "U Lékárníka" ). V posledních letech se obec začala opět rozšiřovat. Na místech několika zbořených chalup vyrostly nové domy, jiné se staví na zelené louce, a všechny postupně získávají svá jména.

Některé domy si můžete prohlédnout v sekci Návraty.

Návraty - Kopec I., Kopec II., Kopec III.
Návraty - Brtníky I., Brtníky II.

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním některé fotografie či textu, podejte zprávu na e-mail.

<< Zpět | Sdružení >>

 
Copyright © 2008-2021 webmaster | Obsah webu je chráněn autorským zákonem | Použitá literatura | Mapa webu