Kopec
Brtníky

Vzpomínky
Šluknovsko
Hospoda
Galerie
Vzkazy

 

 

Obce:


D. Poustevna
Filipov
Fukov
Chřibská
Jiříkov
Krásná Lípa
Lipová

Lobendava
Mikulášovice
Nová Víska
Rumburk
Severní
Staré Křečany
Šluknov

Varnsdorf
Velký Šenov
Vilémov
Vlčí Hora
Zadní Doubice


 

Vsevjednom.cz

 

 

 Nová Víska / Neudörfel

Nová VískaNová Víska

První zmínky o Nové Vísce (dříve Neudörfel) pocházejí z roku 1446, kdy se dostala do majetku Wildensteinů. V roce 1566 byla připojena k panství Lipová. Podle urbáře z roku 1574 bylo v obci 11 usedlostí (1 dědičný rychtář, 8 sedláků a 2 zahradníci). V roce 1780, za panování Salmů, bylo v obci napočítáno 40 domů. V době největšího rozkvětu, na počátku 19. století, měla Nová Víska 277 obyvatel a 44 domy s lenní rychtou.

V květnu 1945 stály v obci 42 domy, kaple, hřbitov založený v roce 1874, 6 křížů na kamenných soklech a také 2 hasičské zbrojnice. Fungovala tu moderní obecná škola postavená v roce 1900, 3 hostince, 2 továrny na výrobu umělých květin, obchod, mlékárna i holičství. Největší hospodářství ve vsi patřilo ke statku čp. 19 Franze Riedla. Hojně navštěvovaným hostincem se stala Hospoda U hranice čp.4, která disponovala prostorným tanečním sálem. Poštovní schránka byla připevněna na domě čp. 16. Vesnicí protékal potok, na němž ležely 3 rybníky. Ve vsi se vyskytovala různá povolání, žili tu hlavně rolníci, ale také nožíři, zahradníci, zedníci, učitelé, obchodníci, dýnkař, tesař, tkadlec, holič. Po roce 1945 byli všichni obyvatelé vyhnáni a většina domů zbořena.

Nová Víska
Nová Víska
Obecná škola
Místní hřbitov

Blízko obce se tyčí žulový kopec Špičák (dříve Spitzenberg), který dnes najdeme na mapách pod názvem Poustevník. Jeho nadmořská výška je 454 m, vrcholovou kupu tvoří olivnický čedič, který se dříve těžil v lomu na jihovýchodním svahu. Na úbočí jsou rozeseta zajímavá skaliska se sloupkovým rozpadem čediče. Vrchol kopce, kde stával velký kamenný kříž, býval cílem mnohých procesí. Dnes je na jeho místě malý žulový kvádr s letopočtem 1948. Od roku 1992 se vždy 1. ledna pořádá novoroční výstup na vrchol. Tradici založil pan Jan Hoke, bývalý starosta Dolní Poustevny a člen Klubu českých turistů, který zemřel v roce 1998, a je pochován na hřbitově v Nové Vísce. Ke Špičáku se váže pověst "Jak vznikl Špičák".

Obec je od Dolní Poustevny vzdálená asi 2 km. Katastrální území Nové Vísky má rozlohu 320 ha. K Dolní Poustevně byla připojena až v roce 1950. V roce 1970 byl ve vesničce postaven kravín.

Nová Víska Nová Víska

Do dnešní doby ve Vísce přežilo několik kovových křížů na kamenných soklech a starý hřbitov. Z původních 42 stavení se dochovalo pouze 8 obytných domů, celkem je v obci 10 staveb a kozí farma. O bezpečnost chodců se starají 3 lampy pouličního osvětlení. Obytné domy jsou využívány především chalupáři.

V obci je evidováno 16 adres:
č.evidenční - 15, 29, 31, 32, 41, 58
č.popisná - 18, 20, 21, 22, 24, 28, 33, 34, 36, 37

V roce 2008 panovaly snahy postavit v lokalitě Nové Vísky, směrem ke státní hranici, 4 větrné elektrárny, které měly být vysoké cca 100 m. K uskutečnění tohoto záměru naštěstí nedošlo.

Město Dolní Poustevna získalo od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví pozemky v části katastru Nové Vísky. Tyto pozemky chce nabídnout zájemcům jako stavební parcely a vrátit tak na Novou Vísku alespoň částečně život, jaký tu pulsoval před 2. světovou válkou.

Porovnání počtu obyvatel v jednotlivých letech:

1850
1880
1900
1910
1930
1950
1980
1990
253
235
228
251
270
53
6
0

Kříže v osadě Nová Víska a blízkém okolí:

Kříž č. 1 - Blízko domu čp. 28 stojí kříž s kvádrovým žulovým podstavcem na základovém stupni zapuštěném v zemi. Na něm je sokl zakončený hlavicí. Na přední straně soklu můžeme vidět obnovený německý nápis a letopočet 1800. Kovový kříž zdobí plechové postavy Krista a svatých.
Kříž č. 2 - U domu čp. 28 je usazen ještě jeden kříž, také s  žulovým podstavcem a kvádrovým soklem, na jehož přední straně je v obdélném černém rámu opravený německý nápis. Nad rámem jsou viditelné iniciály G F B a pod rámem letopočet 1773. Na vysokém kovaném kříži je přidělán plechový korpus Krista.
Kříž č. 3 - Nedaleko rybníka stojí opravený kříž na kamenném soklu. Hranolovitý žulový podstavec má na přední straně iniciály J.M. 1831 a sokl s mírně vystouplou deskou. Na vrcholu je hlavice s vystouplým obloukem a vsazený kovový kříž s pozlacenou figurou Krista, nad níž je napsáno zlatým písmem INRI.
Kříž č. 4 - Za domem čp. 18, blízko místa, kde dříve stála škola, stojí kříž s žulovým podstavcem, na jeho přední straně je vytesán letopočet 1833, na jednom boku iniciály F.W., na druhém J.W. Na přední straně soklu je mírně vystouplá obdélníková deska bez nápisu. Ve středu hlavice s výrazným obloukem je vsazen vysoký litinový kříž.
Kříž č. 5 - Východně od osady při silnici do Lobendavy stojí kříž, který byl nalezen v roce 2002. Na zadní straně soklu jsou iniciály J.O. a letopočet 1889.
Kříž č. 6 - V Horní Poustevně u křižovatky směrem na osadu Nová Víska v blízkosti čp. 31 stojí zachovalý kříž s postavami na plechu.

Pověst "Jak vznikl Špičák" (soubor pdf)

Článek o Nové Vísce v časopise Unser Niederland 1/2011 (soubor pdf)

Josef Vogel: Neudörfel - Vergangenheit und Gegenwart, oder Einst und Jetzt. Unser Niederland, Jänner 2011 (Deutsche Version)


 

Copyright © 2008-2021 webmaster | Obsah webu je chráněn autorským zákonem | Použitá literatura | Mapa webu